Fakta om standup

Allmänt

Ståuppkomik, av engelskans stand up comedy, är en form av komisk underhållning, där en ensam underhållare, ståuppkomiker, talar till en publik. Ståuppkomikern brukar föra längre monologer. I dessa blandas att tala direkt med/till publiken utan en fjärde vägg som avskiljer dem, roliga historier och anekdoter och korta oneliners. Ståuppkomiken förefaller ofta vara improviserad och handlar ofta om dagsaktuella politiska ämnen eller vardagliga, allmänmänskliga ämnen. Ståuppkomiken sägs ha sina rötter i det sena 1800-talet, i amerikanska vaudevill- och cirkustraditioner. Mark Twain (1835-1910) har kallats en mästare på området. I mitten av 1950-talet fick genren en renässans i USA genom komiker som Lenny Bruce, Mort Sahl och andra.

Det finns undantag från de vanliga metoderna, som Lasse Lindroth som inte uppträdde under eget namn utan som invandraren Ali Hussein, John Houdi som trollar på scen och Jeff Dunham som även buktalar och "interagerar" med sina dockor.

Då ett av de primära målen med ståuppkomik är att få publiken att skratta måste ståuppkomikern anpassa sitt material efter situation och publik. En komiker som inte lyckas leverera och få publiken att skratta kan själv häcklas av publiken. De flesta ståupkomiker arbetar både med att skriva och framföra sitt eget material och skådespelaren och komikern Will Ferrell har sagt att han testat ståuppkomik men att det inte passade honom då "ståuppkomiken är hård, ensam och ond."

Den tyska ståuppkomikern Mario Barth är noterad i Guinness rekordbok som den som haft störst publik vid ett ståupp-uppträdande, då han sågs av cirka 70 000 åskådare 2007. Noterad för längsta ståuppframträdande är den amerikanske ståuppkomikern Dane Cook som i januari 2008 genomförde en föreställning på sju timmar, sporrad av en tävling med Dave Chappelle.Standup i Sverige

I sin moderna form slog ståuppkomik igenom i Sverige under 1980-talet. I Sverige är scenen för ståuppkomik relativt liten, och det finns mycket få personer som kan livnära sig enbart som ståuppkomiker.

Den svenska bondkomiken hade släktskap med de tidiga, amerikanska traditionerna och längre fram i tiden har skådespelare och musiker rört sig i området, namn som Gösta Bernhard och Charlie Norman kan nämnas.

Tävlingar arrangeras i Sverige sedan 1985 och 1988 bildades Stand Up Comedy Klubben, SUCK, avsedd att verka för en spridning av ståuppkomiken. TV-programmet Släng dig i brunnen (1991–1999) liksom Stockholm Live (2004–2007) anses ha bidragit till ståuppkomedins nuvarande popularitet.